Van verenigingsbeleid naar technisch jeugdbeleid

Binnen de sportvereniging zijn er meerdere mensen die zich met het jeugdbeleid bezig zouden. Zo blijkt dat niet alleen bestuursleden zich actief met jeugdbeleid bezig te houden, maar ook trainers. Op zich niet zo verwonderlijk want verenigingsbeleid is onlosmakelijk verbonden met het jeugdbeleid en hieruit volgt dan weer het technisch beleid en het technisch jeugdbeleid. Het technisch beleidsplan, of in het verlengde het technisch jeugdbeleidsplan kan dan tot slot weer uitmonden in het technisch jaarplan.

Spreuk-Je-kunt-alles-bereiken.-Maar-niet-alles-tegelijk-Oprah-Winfrey

Het verenigingsbeleidsplan:

 • Wat voor club willen wij zijn?
 • Wat vinden de leden die opzeggen van de club?
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten van de club?
 • Wat zijn de wensen en de mogelijkheden van de club?
 • Projectplan opzetten

Het technisch (jeugd) beleidsplan:

Hierin komen alle afspraken die te maken hebben met de specifieke sport

 • Afspraken omtrent het leidinggeven
 • Afspraken omtrent de technieken
 • Afspraken omtrent de oefenstof
 • Afspraken omtrent tactiek
 • Afspraken omtrent de trainingsuren
 • Afspraken omtrent het doorschuiven van jeugd
 • Afspraken omtrent de vaardigheidsniveaus

In twee dagdelen komt u van verenigingsbeleid tot technisch beleid. De dagdelen worden zo gekozen dat u binnen uw vereniging in tussen tijd zelf aan de slag kan met het formuleren van de onderdelen van het beleid.

Wilt u meer weten? Neem dan vooral contact op!

%d bloggers liken dit: