Workshop Pesten in de Sport

Pesten komt overal voor, op school, op de werkvloer en ook bij sportvereniging. Ieder mens mag plezier beleven aan het uitoefenen van zijn of haar hobby. Sport hoort leuk te zijn. Om te komen tot een veilig sport klimaat is het goed dat trainers, coaches kennis hebben van dit thema. Het is ook verstandig om binnen het verenigingsbeleidsplan aandacht te besteden aan de wijze waarop de club hier mee om wilt gaan.

Heb jij hier ondersteuning bij nodig, wil je meer weten, neem dan vooral contact op. In een workshop welke een dagdeel in beslag zal nemen wordt ingegaan op de facetten van pesten, worden deelnemers meegenomen langs hun eigen opvattingen, kennis van het thema, om geleidelijk te komen tot een gezamenlijk verenigingsbeleid. De workshop, welke een dagdeel in beslag neemt, is bedoeld voor trainers, coaches maar ook sportbestuurders behoren tot de doelgroep!

Voorbeeld van de inhoud van de workshop:

  • Wat is pesten?
  • Hoe staat pesten in relatie tot het groepsproces?
  • De structuur van de groep.
  • De rol van de trainer.
  • Drie psychologische mechanismen.
  • Signalen waarop de trainer moet letten
  • Pestpreventie
  • Voorkomen van het pesten.
  • Pestpreventie als onderdeel van het jeugdbeleid

Wil je meer weten, neem dan vooral contact op!

%d bloggers liken dit: