Waardemanagement

Voor de studie Hogere Veiligheidskunde heb ik meegewerkt aan een Waardenmanagement onderzoek. Dit betrof een onderzoek naar mijn persoonlijke voorkeuren, mijn drijfveren maar ook naar mijn weerstand, daar waar ik moeite mee heb. Hoewel ik er in geloof dat niet alles zwart-wit is, gaf dit kleurenpalet wel inzicht.

Het model waarmee de drijfveren in beeld gebracht werden is gebaseerd op het model van Waarden Systemen. Dit model komt voort uit een onderzoek van de Amerikaans Professor Clare W. Graves,  dat plaatsvond van 1952 tot 1959. Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek wist Graves in 1971 een helder patroon bloot te leggen dat verklaring geeft voor gedrag van mensen in verschillende omstandigheden. Uitgangspunt hierbij is een diepgeworteld streven van mensen om adequaat te reageren op hun omstandigheden om te overleven, of om zich verder te ontwikkelen. Het zijn deze patronen die bepalend zijn voor ons functioneren en het zijn de achterliggende drijfveren die bepalen hoe wij met onze omstandigheden omgaan.

Op basis van de theorie van Graves worden in het drijfveren DNA zeven verschillende drijfveren onderscheiden, die ieder met een eigen kleur worden aangeduid. Alle zeven drijfveren vormen een samenhangend geheel dat als basis dient voor de verklaring van menselijk gedrag in verschillende omstandigheden. Iedere drijfveer heeft zijn eigen unieke kenmerken waar je als mens van nature toegang toe hebt. Onderstaand schema geeft een illustratie van de zeven drijfveren, hun samenhang en bijbehorende kenmerken.

 

De waarden aan de linkerkant zijn ik-gerelateerd, de waarden aan de rechterkant zijn wij gerelateerd. Uit het onderzoek bleek dat ik de volgende drijfveren, voorkeuren heb. Bijna omgedraaid aan mijn drijfveren in onderstaand schema ook het geen ik moeite mee heb.

Ik ben, zo bleek, een echte denker. Ik doorgrondt graag concepten en krijgt energie van nieuwe ideeën. Daarbij zijn autonomie, vrijheid en ruimte om te overdenken voor mij van groot belang. Ik ben sterk overtuigd van een holistische wereld waarin alles met elkaar is verbonden. In dat kader staat mijn  handelen in dienst van het allesomvattende belang. Zingeving en bewustzijn hebben hoge prioriteit.

Collega’s kennen mij, denk ik, als een sociaal gedreven persoon. Ik richt zich op mijn  omgeving en houdt van gelijkwaardigheid. Daarbij hoort afstemming en, zo mogelijk, het bereiken van consensus. Ik ben ondernemend en zie regelmatig kansen. Het is voor mij belangrijk om dit in mijn  werk vorm te geven. Ik ben resultaat gedreven en ga competitie en succes niet uit de weg.

 

 

%d bloggers liken dit: